Μεμβράνη Όψεων

Οι προσόψεις προεντεταμένων μεμβρανών, χρησιμοποιούνται είτε ως πρωτεύουσες προσόψεις είτε τοποθετούνται μπροστά από μια συμβατική πρόσοψη υαλοπετάσματος.

Οι προσόψεις μεμβρανών είναι μοναδικές, ιδιαίτερα εντυπωσιακές όταν εναλλάσσονται χρωματικά ή φωτίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετατρέψουν ολόκληρο το κτίριο σε μια φωτεινή διάδραση, ενισχύοντας τη συνολική αρχιτεκτονική έκφραση.

Η εξειδικευμένη μελέτη μας, δίνει τη δυνατότητα στους αρχιτέκτονες να δημιουργήσουν διαφορετικές γεωμετρικές μορφές με την εφαρμογή προεντεταμένων μεμβρανών, μορφές που δεν θα μπορούσαν να κατασκευαστούν με συμβατικά υλικά.

Οι προσόψεις των μεμβρανών προσφέρουν στο κτίριο εξαιρετική ενεργειακή απόδοση και παρέχουν ιδανική προστασία έναντι της έντονης ηλιοφάνειας και του ισχυρού ανέμου.

Σε αρκετές περιπτώσεις αρκεί η εγκατάσταση μιας – μόνο- μεμβράνης επί της υφιστάμενης πρόσοψης ώστε να βελτιωθεί σημαντικά η τιμή U της πρωτεύουσας όψης υαλοπίνακα.

Οι εφελκυόμενες μεμβράνες επιτυγχάνουν την ανάκλαση του φωτός και ανοίγουν το δρόμο για ενεργειακά και αποδοτικά κελύφη, με την εγκατάσταση ακόμα και μιας δευτερεύουσας επιδερμίδας μεμβράνης.

Οι μεμβράνες προσόψεων αλλάζουν την αρχιτεκτονική και λειτουργικότητα της δεδομένης πρόσοψης και την απόδοση του ενεργοβόρου κτιρίου.

Επιπλέον πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:

  • Βελτιωμένη σκίαση
  • Βελτιωμένη μεταφορά ενέργειας με αποτέλεσμα τη μείωση του ενεργειακού κόστους
  • Διαδραστικό αρχιτεκτονικό κέλυφος με επιπλέον δυνατότητα φωτισμού
  • Οι μεμβράνες μπορούν να ανακυκλωθούν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους