Η εφελκυόμενη υπερκατασκευή της ARKA στην μεγαλύτερη χιονόπτωση των τελευταίων 40 ετών.

  • Post category:News
Η εφελκυόμενη υπερκατασκευή της ARKA στην μεγαλύτερη χιονόπτωση των τελευταίων 40 ετών.