Εφελκυόμενες Μεμβράνες - Εφελκυόμενες Κατασκευές - Κάλυψη Αθλητικών Εγκαταστάσεων - Αρχιτεκτονικά Συστήματα σκίασης - Βιοκλιματικά Στέγαστρα

Σχετικά με εμάς

H Arka είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται 30 χρόνια στις εφαρμογές των εφελκυόμενων μεμβρανών και ειδικών κατασκευών. Η Arka στελεχώνεται από ένα άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό αρχιτεκτόνων και εξιδεικευμένων πολιτικών μηχανικών. Η εταιρεία υποστηρίζει κάθε έργο υψηλών απαιτήσεων από επιστημονικούς συμβούλους συμπληρωματικών ειδικοτήτων, τόσο στη διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, όσο και στη στατική επίλυση των κατασκευών. Στη πορεία του σχεδιασμού το μελετητικό τμήμα μας βρίσκεται σε σταθερή συνεργασία με τον Υπεύθυνο του έργου με στόχο τη διασφάλιση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων κάτω από διαδικασία άρτιου συντονισμού, αντιμετωπίζοντας τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε έργου

Φάσεις Εξέλιξης

Μορφολογική Διερεύνηση

Η αρχική ιδέα κάθε νέου έργου αποτελεί το δημιουργικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο εξελίσσεται και μεταλλάσσεται αισθητικά και λειτουργικά η έμπνευση σε αρχιτεκτονικό μοντέλο παραγωγής στη φάση εφαρμογής του.

Η συνεχής έρευνα και ο πειραματισμός νέων εφαρμογών, βασίζεται τόσο στην εξέλιξη της τεχνολογίας όσο και στην αίσθηση και μακρόχρονη εμπειρία της μελετητικής ομάδας της εταιρείας υλοποιώντας καινοτόμες προτάσεις δημιουργικής ελευθερίας και λειτουργικού περιεχομένου.

Στατική ανάλυση

Στην φάση στατικής επίλυσης των εφαρμογών το μελετητικό τμήμα της εταιρείας υποστηριζόμενο από τα πλέον εξελιγμένα λογισμικά προγράμματα ολοκληρώνει τις απαιτούμενες μελέτες εφαρμογής σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλά ασφαλείας των εφελκυόμενων μεμβρανών.

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες

Ευθυγραμμιζόμενοι με τις λειτουργικές παραμέτρους και τις αισθητικές απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής πρότασης τα εξαρτήματα συναρμογής και τάνυσης των κατασκευών παράγονται μέσα από πιστοποιημένες διαδικασίες ISO με κριτήριο την κορυφαία επιλογή των πρώτων υλών.

Ο σχεδιασμός των κατασκευαστικών λεπτομερειών κάθε νέου έργου αντιστοίχως ακολουθεί τα διεθνή πρωτόκολλα ασφαλείας των εφελκυόμενων μεμβρανών, αναδεικνύοντας την ταυτότητα και αναγνωσιμότητα της εταιρείας.

Διαδικασία Ανέγερσης

H διαδικασία ανέγερσης αποτελεί μια ενότητα υψηλής εξειδίκευσης.

Υποστηρίζεται από τεχνικές ομάδες πιστοποιημένων ανεγερτών οι οποίες τηρώντας τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο της ελληνικής επικράτειας και του εξωτερικού.

Τεχνική Υποστήριξη

Η υποστήριξη της Arka Synthesis επεκτείνεται και στη διαδικασία συντήρησης των κατασκευών οι οποίες υπόκεινται σε επιλεκτικούς περιοδικούς ελέγχους ασφαλείας ώστε να διασφαλίζεται στην πάροδο του χρόνου η αρτιότητα των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους.