Σταθμός ΜΕΤΡΟ “Δουκίσσης Πλακεντίας”

Το αρχιτεκτονικό μοντέλο της κατασκευής βασίζεται στην δημιουργία φορέως προεντεταμένης μεμβράνης, ο οποίος υποστηρίζεται από χωροδικτύωμα μεταλλικών τόξων.