Πρότυπος Παιδικός Σταθμός “Πλάτων”

Κάλυψη χώρου εισόδου.