Εμπορικό Πάρκο Mare West

To Mare West είναι το πρώτο εμπορικό πάρκο που ανέπτυξε η εταιρεία Viohalco στη βορειανατολική Πελοπόννησο.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Archicon επιμελήθηκε το συντονισμό του Έργου και την οργάνωση των μελετών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο σύγχρονο σχεδιασμό, καθώς και στις υψηλές προδιαγραφές της κατασκευής.

H ARKA ανέλαβε την κάλυψη με συστήματα εφελκυόμενων κατασκευών του υπαίθριου χώρου μεταξύ των δύο κυρίως κτιρίων που αποτελούν το εμπορικό κέντρο. Κατόπιν στενής συνεργασίες με την μελετητική ομάδα του Έργου καταλήξαμε στον σχεδιασμό μια σύνθετης κατασκευής τριών εφελκυόμενων κατασκευών επί δικτυωαματικών ιστίων. Οι μεμβράνες απολήγουν στα γειτονικά κτίρια παρέχοντας προστασία από τον ήλιο και την βροχή.

Η ARKA μελέτησε και επίλυσε ένα σύνθετο στατικά πρόβλημα. Την ανάπτυξη προεντεταμένων μεμβρανών μεγάλου εμβαδού με τα ελάχιστα δυνατά υποστυλώματα σε συνδυασμό με τους υψηλούς ανέμους που πνέουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην περιοχή.

Ταυτόχρονα ευθυγραμμιστήκαμε στα ζητούμενα των μελετητών για ένα σύστημα προεντεταμένων μεμβρανών που “ίπταται”, λειτουργεί σαν τοπόσημο και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη συνολική αρχιτεκτονική πρόταση.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια μοναδική ελαφρά κατασκευή όπου τα τρία στέγαστρα αν και αυτόνομα αποτελούν μια ενιαία στατικά ενότητα, συνδυάζοντας ταυτόχρονα υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα.