Ιωνικό Κολυμβητήριο, Χίος

Την στέγαση του Ιωνικού κολυμβητηρίου Χίου ολοκλήρωσε η Arka Synthesis.

Το εμβληματικό αυτό έργο αποτελεί μια υβριδική εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας θερμομονωμένου στεγάστρου εφελκυόμενων μεμβρανών, συνολικής επιφάνειας 3.500 τ.μ..

Το στέγαστρο αναρτάται σε έξι (6) μεταλλικούς πυλώνες και αντιστηρίζεται περιφερειακά από τα αντίστοιχα συρματόσχοινα, αναδεικνύοντας τόσο τη μοναδικότητα της μορφής όσο και την ελαφρότητα της στατικής του υπόστασης, ως αποτέλεσμα απόλυτης εξειδίκευσης της δομικής του επίλυσης.

Για τη κάλυψη της εγκατάστασης του κολυμβητηρίου,  έχει επιλεχθεί εφελκυόμενη μεμβράνη, η οποία είναι πλήρως ανακυκλώσιμη και εναρμονισμένη στα διεθνή πρότυπα περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Η ενεργειακά άψογη συμπεριφορά του κελύφους περιορίζει δραστικά τις απαιτήσεις θέρμανσης και κλιματισμού στον εσωτερικό χώρο του κολυμβητηρίου, εξασφαλίζοντας ένα μη ενεργοβόρο βιοκλιματικό στέγαστρο, χαμηλού κόστους συντήρησης.