Εστιατόριο Bar “Areia”

Το αρχιτεκτονικό μοντέλο της κατασκευής βασίζεται στην σύνθεση έξι προεντεταμένων μεμβρανών ελεύθερης γεωμετρίας, αντιστηριζόμενων σε μεταλλικές κολώνες.