Σταθμός Μετεπιβίβασης Λιμένα Πατρών

Το αρχιτεκτονικό μοντέλο της κατασκευής βασίζεται στην δημιουργία φορέως προεντεταμένης μεμβράνης, ο οποίος υποστηρίζεται από μεταλλικά τόξα. Λόγω της μεγάλης επιφάνειας κάλυψης, επιλέχθηκε η χρήση δυο ακραίων και τριών ενδιάμεσων μεμβρανών. Οι πέντε συνολικά μεμβράνες εδράζονται πάνω στα μεταλλικά τόξα και εντείνονται με συρματόσχοινα και μεταλλικές κολώνες.