Αεροφερόμενο Σύστημα, Ιωάννινα

Αεροφερόμενο Σύστημα κάλυψης δύο γηπέδων tennis.

Το αρχιτεκτονικό μοντέλο της κατασκευής βασίζεται στη δημιουργία φορέως αεροφερόμενης μεμβράνης, ο οποίος υποστηρίζεται από σύστημα παροχής νωπού θερμαινόμενου αέρος.