Παραλίμνιο Ψυχαγωγικό Πάρκο Ιωαννίνων

Το αρχιτεκτονικό μοντέλο της κατασκευής βασίζεται στην δημιουργία φορέως προεντεταμένης μεμβράνης, ο οποίος υποστηρίζεται από δύο ξύλινα τόξα και περιφερειακά αντιστηρίζεται σε τέσσερις κολώνες οπλισμένου σκυροδέματος.