Μητροπολιτικό Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”

Το αρχιτεκτονικό μοντέλο της κατασκευής βασίζεται στην σύνθεση προεντεταμένων μεμβρανών ελεύθερης γεωμετρίας, αντιστηριζόμενων σε μεταλλικές κολώνες.