Κέντρο Πληροφόρησης, Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου”

Η μελέτη εφαρμογής και η κατασκευή των βιοκλιματικών όψεων στο νέο εμβληματικό κτήριο του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» αποτέλεσε για την ARKA μια ακόμα πρόκληση.

Αφενός η σύνθετη και υψηλής αισθητικής μελέτη του αρχιτεκτονικού γραφείου Atelier Jean Nouvel και της εφαρμογής της από το συνεργαζόμενο γραφείου J+A Philippou, αφετέρου οι δεσμεύσεις μας προς J&P – ΑΒΑΞ – Κύπρου για την μεθοδική διασφάλιση των σχεδίων και των προδιαγραφών, έθεσαν ιδιαίτερα απαιτητικά δεδομένα για την άρτια αποπεράτωση του Έργου.

Η AΡΚΑ μελέτησε χωρίς απόκλιση τις προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής μελέτης, στο πλαίσιο μιας γόνιμης συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς, προσφέροντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της για την κατασκευή – ανέγερση και παράδοση του Έργου εντός των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων.

Η κατασκευή αποτελείται από πλαίσια διαφορετικών διαστάσεων και θέσεων τα οποία αναπτύσσονται σε ελεύθερη γεωμετρία επί των όψεων του κτηρίου, αποτέλεσμα παραμετρικού σχεδιασμού. Τα πλαίσια πληρώνονται από προεντεταμένη διάτρητη μεμβράνη σε μόνιμη τάση, με χρωματικές εναλλαγές.

Μεταξύ των σταθερών πανέλων που συνθέτουν τις όψεις μεσολαβούν ανοιγοικλειόμενα πανέλα εξειδικευμένης τεχνολογίας και αυτοματισμού που λειτουργούν σύμφωνα με τα καιρικά φαινόμενα προσφέροντας κατ’ επιλογή αερισμό, ηλιασμό ή σκίαση.

Η βιομηχανοποίηση και ανέγερση των πλαισίων – μεμβρανών αποτέλεσε ένα ακόμα στοίχημα που κερδήθηκε λόγω της εξαιρετικής συνεργασίας του εξειδικευμένου προσωπικού εναερητών τεχνικών της ARKA και της ουσιαστικής υποστήριξης της J&P σε όλες της φάσης της εγκατάστασης, ολοκληρώνοντας ένα εξαιρετικά απαιτητικό και πρωτότυπο Έργο.