Σχολή Μωραΐτη

Το αρχιτεκτονικό μοντέλο της κατασκευής βασίζεται στη δημιουργία φορέως μεμβράνης ο οποίος υποστηρίζεται από χωροδικτύωμα μεταλλικών τόξων.