Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos

Το αρχιτεκτονικό μοντέλο της κατασκευής βασίζεται στην δημιουργία φορέως προεντεταμένης μεμβράνης η οποία εδράζεται περιμετρικά σε κυκλική δοκό και εντείνεται με την βοήθεια κεντρικού εμβόλου αναρτημένου από το περιστύλιο.