Εκπτωτικό χωριό MacArthur Glen

Στο εκπτωτικό χωριό McArthur Glen ο στόχος της επέμβασης ήταν η κάλυψη τμημάτων των διαδρόμων περιπάτου μεταξύ των καταστημάτων, των κλιμακοστασίων και του παιδότοπου με σκοπό τη σκίαση, την προστασία από τη βροχή και παράλληλα την ανάδειξη τη αρχιτεκτονικής των κτηρίων μέσω των μεμβρανών.

Οι διάτρητες μεμβράνες ελεύθερης γεωμετρίας αντιστηρίζονται στα κτήρια ενώ για την κάλυψη των κλιμακοστασίων και του παιδότοπου επιλέχθηκε η χρήση μεταλλικών υποστυλωμάτων.