Γήπεδο ΑΕΚ “Opap Arena”

Η εταιρεία ARKA επελέγη από την εταιρεία Cimolai μετά από διεθνή διαγωνισμό όσον αφορά στη μελέτη, διαμόρφωση και ανέγερση της υπερκατασκευής του εφελκυόμενου στεγάστρου του γηπέδου Opap Arena ακολουθώντας τα πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Το έργο είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς συνεργασίας των εταιριών ΑΡΚΑ Synthesis, Cimolai S.p.A. και Dimand S.A.

Η διαδικασία ανέγερσης πραγματοποιήθηκε από ομάδα της ARKA πιστοποιημένων τεχνικών για εργασίες σε ύψος οι οποίοι με πλήρη αυτονομία και συνεχή καθοδήγηση από τους υπεύθυνους του εργοταξίου διασφάλισαν την άρτια εγκατάσταση και τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στο σχεδιασμό και την ανέγερση των μεμβρανών ώστε να παρουσιάσουμε την μεθοδολογία εγκατάστασής τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εργοταξίου σε σχέση με την παράλληλη ανέγερση της μεταλλικής κατασκευής και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Έργου.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύγχρονο στέγαστρο, διεθνούς κύρους, αντάξιο των απαιτήσεων των συνεργατών της ARKA και των προσδοκιών των φιλάθλων της Α.Ε.Κ. για το νέο Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού Opap Arena.